นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่านเป็นหลัก ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ประวัติการใช้งาน, เนื้อหาที่ท่านสนใจ, ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก เช่น ชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, รวมถึงข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อซื้อสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ เราอาจใช้ข้อมูลการใช้งานระบบของท่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

  1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่านผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้เรา
  2. เพื่อวิจัย และวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และโซเชียลมีเดีย ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้ตรงกับพฤติกรรมของท่าน และต่อเนื่อง
  3. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะดำเนินการโดยบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร
  4. เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสื่อสารการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้บริษัท

การใช้คุกกี้ Cookies

atta-sine.com ใช้คุกกี้ เพื่อจดจำการเยี่ยมชมของเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้บริการ atta-sine.com อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้ใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้คุกกี้เก็บข้อมูล ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เมนู “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และช่องทางอื่นๆ ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว